Nummer 6 2019, medlemstidning för Riksförbundet Svensk Trädgård.