Nummer 6 2018 är vårt julnummer, medlemstidning för Riksförbundet Svensk Trädgård.