Repro

Samtliga produktioner som jag arbetar med gör jag egen bildrepro.

Jag har även rena bildbehandlingsuppdrag, bl a för Tidningen Omkrim, kriminalvårdens personaltidning.