Tandläkartidningar

Jag har sedan 2006 arbetat för flera uppdragsgivare inom ”tandläkarsfären”. Sveriges Tandläkarförbund,  Svenska Tandläkare-Sällskapet, Tjänstetandläkarna och Svenska Parodontologföreningen.

 

TT-kanalen nr 4 2018.